Organizatorzy

Koordynatorzy główni:


Marcin Sindera
Mateusz Bonk


kontakt: bebok.bytom[at]gmail.com


Organizator:

Dom Kultury w Siemoni
Biblioteka Publiczna w Siemoni

Jadwiga Krajcer
Małgorzata Trzcionka

ul. 1-go Maja 3
42-595 Siemonia
tel. (032) 287-88-62


Gminny Ośrodek Kultury w BobrownikachDyrektor:
mgr Elżbieta Kozak

ul. Sienkiewicza 121a
42-583 Bobrowniki
tel. (032) 287-43-08