sobota, 10 września 2016

Prelekcje i dyskusje

Jedną z nowych atrakcji na Beboku będzie blok prelekcji i dyskusji.

Korzystając z słownika PWN wyjaśniamy o co dokładnie nam chodzi:

Prelekcja - publiczny wykład na jakiś temat, zwykle o charakterze popularnonaukowym.

Podczas trwania prelekcji, prelegent mówi, a uczestnicy słuchają.

Dyskusja - ustna lub pisemna wymiana zdań na jakiś temat mająca prowadzić do wspólnych wniosków.

Podczas trwania dyskusji, prowadzący moderuje spotkanie, a uczestnicy mówią.

Każda z prelekcji i dyskusji będzie trwała 30 minut + dodatkowe 10 minut na zakończenie tematu.

Osobie zgłaszającej atrakcję przysługuje darmowe wejście na teren konwentu.

Dla wygody uczestników w pomieszczeniu przeznaczonym na prelekcje dostępne będą komputer oraz rzutnik.

Pliki komputerowe prosimy przygotować w formacie możliwym do otwarcia w programie Microsoft PowerPoint.

Aby zgłosić chęć prowadzenia prelekcji lub dyskusji wypełnij formularz i prześlij go na adres e-mailowy bebok.bytom[at]gmail.com Koordynatorzy umieszczą informacje o Twojej atrakcji na stronie internetowej.

Termin składania formularzy prelekcji mija 09.10.2016!